المان و مبلمان شهری

المان و مبلمان شهری از زیباترین و کلیدی ترین عناصر در زیبایی شهر محسوب می شود،که شرکت نقش بیکران مهرازی با بیش از 8 سال تجربه در طراحی انواع مبلمان و المان با رعایت استاندارهای طراحی و اجرای المان ها با جنس های مختلف ،زیبایی هر شهری را دو چندان کرده است.

شهر یک اثر هنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد.

در فضای شهر و در میان ساختمان ها و بناها، عناصر مکملی نیاز است تا زندگی شهری را سامان بخشد، تجهیزاتی که، امکان زندگی را در فضای محصور میان ساختمانها فراهم آورد. این اجزاء، جریان حرکت، سکون، تفریح و اضطراب را در شهر تنظیم می کنند و به آن روح می بخشند.

متاسفانه این معقوله مهم اغلب یا مورد بی توجهی قرار گرفته و یا از طرح ها و نماد هایی وارداتی برای این امر استفاده شده که علاوه بر همسو نبودن با فرهنگ اصیل ایرانی و لطمه زدن به چرخه تولید داخلی نتوانسته کاربری مطلوبی داشته باشد.

از این رو شرکت نقش بیکران برای بهبود بخشیدن به کیفیت محیط شهری ،تمام سعی و امکانات خود را به کار بسته تا با طراحی و ساخت المان و مبلمان های شهری متناسب با فرهنگ غنی  ایرانی وهمچنین قابلیت های تولید داخلی سهم کوچکی در تلطیف و بهینه سازی این فضا داشته باشد.