نما

 

نما به معنای واقعی کلمه به صورت ظاهری هرچیزی که در معرض دید و در برابر چشم باشد گفته می شود.نما به عنوان یک عنصر اصلی،جز جدایی ناپذیر از بدنه ی شهری محسوب می گردد و مانند یک پدیده ی معماری دارای تاریخچه است.

گروه تخصصی نقش بیکران مهرازی مفتخر است که با توجه به نیاز مشتری و با در نظر گرفتن قوانین و ضوابط حاکم بر طراحی نما،زیبا ترین طر ح ها و مقرون به صرفه ترین نماهای معماری را در اختیار مشتری قرار دهد.

نما میزان ذوق و توانایی و شان اجتماعی صاحبان ساختمان را برای دیگر افراد جامعه مشخص کند . 

نمای ساختمان علاوه بر هویت سازی برای ساکنان داخلی سازه, بایستی نقشی را در هویت سازی خیابان, محله و در نهایت شهر و کشور بازی کند و باید به عنوان جزئی از ساختمان نقشهایی در استحکام و دوام و سهولت زندگی در ساختمان داشته باشد . شرکت نقش بیکران با توجه به مولفه های فوق و همچنین سلیقه ، نوع بافت و کاربری بنای شما بهترین مصالح و زیبا ترین طرح را به شما پیشنهاد خواهد داد.